Lerduveskytte


Registrerade data
Sergeichik Alexander, Huddinge Jaktvårdsförening, IID04104837

Resultat%   Datum
67.00        2016-05-22
Summa: 67
Genomsnitt: 67
Genomsnitt-10: 60

1

67.00
Ny Summa: 67
Nytt Genomsnitt: 67
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 468448 Current: 439888 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook