Lerduveskytte


Registrerade data
Fredriksson Johan, Eskilstuna Jaktskytteklubb, IID04164231

Resultat%   Datum
64.00        2019-07-07
69.00        2019-07-06
69.00        2018-07-01
75.00        2018-06-30
76.00        2018-05-27
70.00        2018-05-26
63.00        2017-08-13
66.00        2017-08-12
Summa: 552
Genomsnitt: 69
Genomsnitt-10: 62

1

64.00
69.00
69.00
75.00
76.00
70.00
63.00
66.00
Ny Summa: 552
Nytt Genomsnitt: 69
Klass: CLerduvor på Facebook