Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Fredriksson Johan, Eskilstuna Jaktskytteklubb, IID04164231

Resultat%   Datum
64.00        2019-07-07
69.00        2019-07-06
69.00        2018-07-01
75.00        2018-06-30
76.00        2018-05-27
70.00        2018-05-26
63.00        2017-08-13
66.00        2017-08-12
Summa: 552
Genomsnitt: 69
Genomsnitt-10: 62

1

64.00
69.00
69.00
75.00
76.00
70.00
63.00
66.00
Ny Summa: 552
Nytt Genomsnitt: 69
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 467560 Current: 467560 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook