Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Bergman Emma, Skövde Jaktskytteklubb, 4223297

Resultat%   Datum
49.00        2018-07-01
45.00        2018-06-30
Summa: 94
Genomsnitt: 47
Genomsnitt-10: 42

1

49.00
45.00
Ny Summa: 94
Nytt Genomsnitt: 47
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 456728 Current: 456728 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook