Lerduveskytte


Registrerade data
Lundström Jimmie, Huddinge Jaktvårdsförening, IID04738074

Resultat%   Datum
73.00        2018-05-27
62.00        2018-05-26
Summa: 135
Genomsnitt: 67.5
Genomsnitt-10: 60

1

73.00
62.00
Ny Summa: 135
Nytt Genomsnitt: 67.5
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 447920 Current: 440384 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook