Lerduveskytte


Registrerade data
Liikamaa Filip, Sunderby Sport Jaktskytteklubb, IID04753421

Resultat%   Datum
75.00        2018-08-19
74.00        2018-08-18
Summa: 149
Genomsnitt: 74.5
Genomsnitt-10: 67

1

75.00
74.00
Ny Summa: 149
Nytt Genomsnitt: 74.5
Klass: CLerduvor på Facebook