Lerduveskytte


Registrerade data
Norman Ola, Haninge Jaktskytteklubb, IID05010717

Resultat%   Datum
66.00        2018-05-27
Summa: 66
Genomsnitt: 66
Genomsnitt-10: 59

1

66.00
Ny Summa: 66
Nytt Genomsnitt: 66
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 443528 Current: 438608 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook