Lerduveskytte


Registrerade data
Jacobsen Kim, Växjö Jaktskytteklubb, IID00523317

Resultat%   Datum
91.00        2019-09-15
84.00        2019-09-14
72.00        2015-08-30
75.00        2015-08-29
Summa: 322
Genomsnitt: 80.5
Genomsnitt-10: 72

1

91.00
84.00
75.00
Ny Summa: 250
Nytt Genomsnitt: 83.333
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 450304 Current: 442768 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook