Lerduveskytte


Registrerade data
Hjalmarsen Thor, Glåmdal Lerdueskyttere, NO6251414

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: NAN
Genomsnitt-10: NAN

1Query 1111 failed: