Lerduveskytte


Registrerade data
Andersson Leif, Nimrod Jakt och SSF, IID00628632

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: NAN
Genomsnitt-10: NAN

1Query 1111 failed: