Lerduveskytte


Registrerade data
Sparby Frank, Glåmdal Lerdueskyttere, NO64573645

Resultat%   Datum
70.00        2019-07-07
74.00        2019-07-06
79.00        2018-08-19
74.00        2018-08-18
88.00        2018-07-01
76.00        2018-06-30
75.00        2016-07-03
73.00        2016-07-02
Summa: 609
Genomsnitt: 76.125
Genomsnitt-10: 68

1

70.00
74.00
79.00
74.00
88.00
76.00
75.00
73.00
Ny Summa: 609
Nytt Genomsnitt: 76.125
Klass: BLerduvor på Facebook