Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Sparby Frank, Glåmdal Lerdueskyttere, NO64573645

Resultat%   Datum
70.00        2019-07-07
74.00        2019-07-06
79.00        2018-08-19
74.00        2018-08-18
88.00        2018-07-01
76.00        2018-06-30
75.00        2016-07-03
73.00        2016-07-02
Summa: 609
Genomsnitt: 76.125
Genomsnitt-10: 68

1

70.00
74.00
79.00
74.00
88.00
76.00
75.00
73.00
Ny Summa: 609
Nytt Genomsnitt: 76.125
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 458368 Current: 450832 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook