Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Didriksson Hans-Göran, För.jaktskyttarna Trollhättan, IID00686911

Resultat%   Datum
66.00        2018-07-01
60.00        2018-06-30
Summa: 126
Genomsnitt: 63
Genomsnitt-10: 56

1

66.00
60.00
Ny Summa: 126
Nytt Genomsnitt: 63
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 448048 Current: 440512 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook