Lerduveskytte


Registrerade data
Andersson Lars-Erik, Nimrod Jakt och SSF, IID00727089

Resultat%   Datum
71.00        2014-09-14
73.00        2014-09-13
Summa: 144
Genomsnitt: 72
Genomsnitt-10: 64

1

71.00
73.00
Ny Summa: 144
Nytt Genomsnitt: 72
Klass: CLerduvor på Facebook