Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Grinder Marie Kathrin , Glåmdal Leirdueskyttere, NO918273645

Resultat%   Datum
55.50        2016-07-22
47.00        2015-08-30
43.00        2015-08-29
Summa: 145.5
Genomsnitt: 48.5
Genomsnitt-10: 43

1

55.50
47.00
Ny Summa: 102.5
Nytt Genomsnitt: 51.25
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 514240 Current: 442792 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook