Lerduveskytte


Registrerade data
von Eisenhart Amanda, Strängnäs Jaktskytteklubb, IID00949810

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

0...........von Eisenhart Amanda,IID00949810,Strängnäs Jaktskytteklubb

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook