Lerduveskytte


Registrerade data
Engqvist Fredrik, Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, IID00969950

Resultat%   Datum
84.00        2016-09-04
86.00        2016-09-03
80.00        2016-04-17
81.00        2016-04-16
85.00        2015-08-30
82.00        2015-08-29
69.00        2014-09-14
60.00        2014-09-13
Summa: 627
Genomsnitt: 78.375
Genomsnitt-10: 70

1

84.00
86.00
80.00
81.00
85.00
82.00
Ny Summa: 498
Nytt Genomsnitt: 83
Klass: ALerduvor på Facebook