Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Engqvist Fredrik, Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, IID00969950

Resultat%   Datum
84.00        2016-09-04
86.00        2016-09-03
80.00        2016-04-17
81.00        2016-04-16
85.00        2015-08-30
82.00        2015-08-29
69.00        2014-09-14
60.00        2014-09-13
Summa: 627
Genomsnitt: 78.375
Genomsnitt-10: 70

1

84.00
86.00
80.00
81.00
85.00
82.00
Ny Summa: 498
Nytt Genomsnitt: 83
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 521576 Current: 450128 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook