Lerduveskytte


Registrerade data
Tryteryd Elling, Sokna LK, NO9869847633

Resultat%   Datum
78.00        2015-08-30
74.00        2015-08-29
Summa: 152
Genomsnitt: 76
Genomsnitt-10: 68

1

78.00
74.00
Ny Summa: 152
Nytt Genomsnitt: 76
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 448032 Current: 440496 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook