Premilinära skjutlag ,

Skjutlagen måste numreras.