LerduveskytteLerduveskytte

Startlista,
5 stand Trollkampen 2,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 100 duvor,
2021-07-17

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till 5 stand  Trollkampen 2, 2021-07-17 1249 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tididprel CL.  ...Cat   Del.
1  Alyoussef Yazan 21912   0SENta bort
2  Aspgren Lars-Åke 22313   0SENta bort
3  Backlund Staffan 20961   060ta bort
4  Berg Nathalie 23843   0DAMta bort
5  Brunander Henrik 20665   0SENta bort
6  Dagman Erik 22047   0SENta bort
7  Ekberg Jan 10443   050ta bort
8  Eliasson Jörgen 10461   060ta bort
9  Flodström Göran 20821   050ta bort
10  Flodström Marcus 21779   0SENta bort
11  Franzén Johan 20674   050ta bort
12  Fredriksson Per 10607   0SENta bort
13  Gillstedt Kent 21040   050ta bort
14  Gullstrand Annelie 10670   0DAMta bort
15  Haage Sofie 22099   0DAMta bort
16  Haglund Thomas 10757   050ta bort
17  Hansson Björne 10789   050ta bort
18  Holmberg Börn 23909   050ta bort
19  Hulén Erik 10903   050ta bort
20  Jakobsson Krister 10969   050ta bort
21  Jansson Ludwig 20077   0JUNta bort
22  Jansson Rickard 10999   050ta bort
23  Jarosch Hansi 21450   0SENta bort
24  Johansson Mikael 11097   0SENta bort
25  Jonsson Kjell 20817   060ta bort
26  Jönsson Emelie 22312   0DAMta bort
27  Karlsson Karl Henrik 11227   060ta bort
28  Karlsson Mikael 23887   0SENta bort
29  Kölegård Esa 11342   050ta bort
30  Larsson Peter 11406   060ta bort
31  Lindström Bruce Anders 11480   060ta bort
32  Ludvigsson Erik 22206   0SENta bort
33  Lövgren Tommy 21910   050ta bort
34  Lövqvist Mikael 22778   0SENta bort
35  Malmkvist Göran 21969   060ta bort
36  Millqvist Per 20698   0SENta bort
37  Molin David 11655   0SENta bort
38  Nazari Nader 20494   060ta bort
39  Nils Bergman 23907   0SENta bort
40  Nilsson Henrik 11716   050ta bort
41  Nilsson Jonas 23905   050ta bort
42  Nilsson Magnus 21116   0SENta bort
43  Nilsson Rolf 11761   070ta bort
44  Nyvaller Charlotta 22048   0DAMta bort
45  Olsson Kristoffer 23845   0SENta bort
46  Pantzar Madelene 21086   0DAMta bort
47  Pantzar Mats 21066   050ta bort
48  Persson Andreas 11914   0SENta bort
49  Petersson Karl 23878   0SENta bort
50  Raimondo Bernard 12038   060ta bort
51  Samuelsson Stefan 12110   0SENta bort
52  Sandahl Jonas 20929   0SENta bort
53  Siikavuopio Robert 12143   050ta bort
54  Smedberg Dennis 20890   0JUNta bort
55  Smedberg Kenneth 12181   050ta bort
56  Stenström Mattias 20198   0SENta bort
57  Sthal Haiko 0   ta bort
58  Tamasauskas Laurynas 23910   0SENta bort
59  Thellenberg Johan 23851   0SENta bort
60  Uhlén Jesper 23251   0SENta bort
61  Uhlén Peter 22329   050ta bort
62  Åberg Anders 12491   050ta bort

Antal föranmälda deltagare:62 ...

Current PHP version : 7.4.20 Memory Max: 936896 Current: 875200 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook