Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Uppdaterad statistik 2017/18 - CPK, ESP & FSP (507 skyttar blev det)|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Resultat-redovisning, -
Midnight Sporting (SM-kval) - Compak,
Sunderby Sport Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2018-06-09 -

» Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook