LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Nordic Fitasc Sporting Championship,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 200 duvor,
2016-07-22

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.20 Memory Max: 698792 Current: 624440 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook